14. 3. 2023: Výstavba varhan KKS Barrandov - stavba pokračuje